SUTINKU LAIKYTIS „InfoShow Lan Party" RENGINIO PROCEDŪRŲ

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Organizatoriai pasilieka teisę keisti taisykles ir reikalavimus renginio metu, apie tai iš anksto pranešdami dalyviams.
 2. Taisyklės yra neatskiriama bilieto dalis, be kurios bilietas neturi teisinės galios.
 3. Taisyklėse vartojamos sąvokos turi tokią pat reikšmę kaip ir biliete.
 4. Sumokėdamas už bilietą, Dalyvis patvirtina, kad tinkamai susipažino su viešai paskelbtomis Taisyklėmis, kad jos jam buvo išsamiai atskleistos ir paaiškintos, kad Dalyvis suprato ir sutinka su visomis Taisyklių sąlygomis ir griežtai įsipareigoja jų laikytis.
 5. Pinigai už bilietus yra negrąžinami.

 

DALYVAVIMO RENGINYJE SĄLYGOS IR TVARKA

Sutinku su toliau nurodytomis sąlygomis ir procedūromis ir jų laikysiuosi viso renginio metu:

 1. Suprantu, kad renginyje turiu elgtis atsakingai ir atsargiai, įvertinti savo galimybes ir gebėjimus, nekelti pavojaus sau ir kitiems, įskaitant kitus dalyvius ir renginio organizatorius.
 2. Sutinku, kad visa atsakomybė už taisyklių nesilaikymą tenka man, ir suprantu, kad renginio organizatoriai neatsako už žalą ir kompensaciją, atsiradusią dėl taisyklių nesilaikymo ar netinkamo elgesio.
 3. Pasižadu negadinti organizatorių ir kitų renginio dalyvių inventoriaus, o žalos padarymo atveju prisiimti kaltę ir atlyginti nuostolius.
 4. Patvirtinu, kad žinau savo sveikatos būklę ir kad su savimi turiu vaistų ir (arba) kitos medicininės įrangos, reikalingos šiai būklei palaikyti. Žinau savo fizines galimybes ir prisiimu visą atsakomybę už galimus sveikatos sutrikimus ir įvykius.
 5. Suprantu, kad renginio metu teritorijoje negalima vartoti ar turėti alkoholinių gėrimų, psichotropinių medžiagų, ginklų ir kitų daiktų, kurie gali kelti pavojų dalyvių ar organizatorių sveikatai. Energetinius gėrimus gali vartoti tik suaugusieji.
 6. Sutinku būti fotografuojamas ir (arba) filmuojamas, o nuotraukos ir vaizdo įrašai gali būti skelbiami interneto svetainėse ir socialiniuose tinkluose.
 7. Sutinku, kad "FSA InfoSA" tvarkytų mano ir mano registracijos metu nurodyto kontaktinio asmens duomenis perkant bilietus, vadovaudamasi tikslais, nurodytais KTU SA privatumo politika.

 

INTERNETO NAUDOJIMO TAISYKLES:

 Tai draudžiama "Lan Party" tinkle:

 1. Naudoti "Lan Party" tinklo išteklius komercinei veiklai;
 2. Atlikti veiksmus, pažeidžiančius fizinio ar juridinio asmens teises, saugomas autorių teisių, gretutinių teisių ir intelektinės nuosavybės teisių įstatymų. Tokie veiksmai apima šiuos veiksmus:
  1. Įdiegti, naudoti, saugoti ar platinti programinę įrangą pažeidžiant licencijos reikalavimus arba neturint licencijos;
  2. Neteisėtai kopijuoti ar platinti autorių teisėmis saugomus kūrinius.
 3. Atlikti tyčinius ar neatsargius veiksmus, kuriais trikdomas kompiuterių tinklo ar tinklo naudotojų veikimas, neteisėtai naudojant ar modifikuojant sistemas ar informaciją. Tokie veiksmai apima šiuos veiksmus:
  1. Kompiuterių virusų platinimas;
  2. Tinklo kanalų užtvindymas nereikalingais paketais;
  3. Nepageidaujamų laiškų (SPAM) platinimas;
  4. Neteisėtas tinklo paslaugų nuskaitymas;
  5. Neteisėta prieiga prie paslaugų arba bandymas prie jų prisijungti;
  6. Trukdžiai aparatūros veikimui.
 4. Bet kokie kiti veiksmai, galintys sukelti kompiuterių saugumo incidentą;
 5. Kenksmingos ir netoleruotinos informacijos skelbimas arba nuorodų į ją pateikimas. Tokia informacija laikoma tokia informacija:
  1. Pornografinio ar erotinio pobūdžio informacija;
  2. Informacija, kuria kurstoma tautinė, rasinė, etninė ar religinė neapykanta arba skatinamas teroristinis smurtas;
  3. Informacija, kuri neatitinka tikrovės, diskredituoja arba įžeidžia instituciją, valstybes ar privačius asmenis.
 6. Kitų tinklų, kurių paslaugomis naudojamasi, naudojimo taisyklių arba lygiaverčių taisyklių pažeidimas;
 7. Atlikti bet kokius kitus veiksmus, pažeidžiančius Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautines sutartis ir kitus teisės aktus.

Atsižvelgdamas į elgesio taisyklių pažeidimų dažnumą ir kitas aplinkybes (keliančias pavojų sau ar tretiesiems asmenims), renginio organizatorius turi teisę paprašyti dalyvių palikti renginį be teisės sugrįžti.

Už nepanaudotą laiką nekompensuojama, o sumokėti pinigai negrąžinami.

 

Organizatoriai
Pasek mus
Visos teisės saugomos © InfoShow, 2024