SUTIKIMAS LAIKYTIS "InfoShow Anime Nights" RENGINIO PROCEDŪRŲ

Dieninės dalies renginio taisyklės

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Organizatoriai pasilieka teisę keisti taisykles ir reikalavimus renginio metu, apie tai iš anksto pranešdami dalyviams. 
 2. Taisyklės yra neatsiejama renginio dalis. 
 3. Dalyvaudamas renginyje dalyvis patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su viešai paskelbtomis Taisyklėmis. Dalyvis supranta, sutinka su visomis Taisyklių sąlygomis ir griežtai įsipareigoja jų laikytis.

COSPLAY SUTIKIMAS

 1. Cosplay nereiškia sutikimo. Prieš fiziškai bendraudami su cosplayeriais, jų rekvizitu ar fotografuodami, visada pirmiausia paklauskite. Dėl šio sveiko proto stokos galite būti paprašyti palikti renginį. 
 2. Jei pastebėjote, kad kas nors pažeidžia taisykles, liečia ar fotografuoja be sutikimo, praneškite apie tai organizatoriams.

 

DALYVAVIMO RENGINYJE SĄLYGOS IR TVARKA

Sutinku su toliau nurodytomis sąlygomis ir procedūromis ir jų laikysiuosi viso renginio metu:

 1. Elgiuosi atsakingai ir atsargiai, įvertindamas savo galimybes ir gebėjimus, nekeldamas pavojaus sau ir kitiems, įskaitant kitus dalyvius ir organizatorius.
 2. Pripažįstu, kad visa atsakomybė už taisyklių nesilaikymą tenka man. Organizatoriai neatsako už žalą, atsiradusią dėl taisyklių pažeidimų ar netinkamo elgesio.
 3. Nekenkiu organizatorių ir kitų dalyvių inventoriui. Padarius žalą, prisiimsiu atsakomybę ir atlyginsiu nuostolius.
 4. Patvirtinu, kad esu informuotas apie savo sveikatos būklę, turiu reikiamų vaistų ir (arba) medicininės įrangos. Prisiimu visą atsakomybę už galimus sveikatos sutrikimus ir įvykius.
 5. Suprantu, kad renginio metu draudžiama vartoti alkoholinius gėrimus, psichotropines medžiagas, ginklus ir kitus rizikingus daiktus. Energetinius gėrimus gali vartoti tik pilnamečiai.
 6. Suprantu, kad draudžiama dalyvauti renginyje apsvaigus nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų.
 7. Sutinku, kad mane fotografuotų ir (arba) filmuotų asmenys, turintys media akreditacijas. Suprantu, kad gautos nuotraukos ir vaizdo įrašai gali būti skelbiami interneto svetainėse ir socialiniuose tinkluose.

Renginio organizatorius turi teisę paprašyti dalyvių išeiti be teisės sugrįžti, atsižvelgdamas į taisyklių pažeidimų dažnumą ar kitas aplinkybes, keliančias pavojų sau ar tretiesiems asmenims.


Naktinės dalies renginio taisyklės

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Organizatoriai pasilieka teisę keisti taisykles ir reikalavimus renginio metu, apie tai iš anksto pranešdami dalyviams.
 2. Taisyklės yra neatskiriama bilieto dalis; be jų bilietas neturi teisinės galios.
 3. Taisyklėse vartojamos sąvokos turi tokią pat reikšmę kaip ir biliete.
 4. Sumokėdamas už bilietą, dalyvis patvirtina, kad yra tinkamai susipažinęs su viešai paskelbtomis Taisyklėmis. Dalyvis supranta, sutinka su visomis Taisyklių sąlygomis ir griežtai įsipareigoja jų laikytis.
 5. Pinigai už bilietus yra negrąžinami.

 

DALYVAVIMO RENGINYJE SĄLYGOS IR TVARKA

Sutinku su toliau nurodytomis sąlygomis ir procedūromis ir jų laikysiuosi viso renginio metu:

 1. Elgiuosi atsakingai, įvertinęs savo galimybes ir sugebėjimus, vengsiu kelti pavojų sau ar kitiems, įskaitant dalyvius ir organizatorius.
 2. Pripažįstu, kad atsakomybė už taisyklių nesilaikymą tenka man. Organizatoriai neatsako už žalą, atsiradusią dėl taisyklių pažeidimų ar netinkamo elgesio.
 3. Nekenkiu organizatorių ir kitų dalyvių inventoriui. Padarius žalą, prisiimsiu atsakomybę ir atlyginsiu nuostolius.
 4. Patvirtinu, kad esu informuotas apie savo sveikatos būklę, turiu reikiamų vaistų ir (arba) medicininės įrangos. Prisiimu visą atsakomybę už galimus sveikatos sutrikimus ir įvykius.
 5. Suprantu, kad renginio metu draudžiama vartoti alkoholinius gėrimus, psichotropines medžiagas, ginklus ir kitus rizikingus daiktus. Energetinius gėrimus gali vartoti tik pilnamečiai.
 6. Suprantu, kad draudžiama dalyvauti renginyje apsvaigus nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų.
 7. Sutinku, kad mane fotografuotų ir (arba) filmuotų asmenys, turintys media akreditacijas. Suprantu, kad gautos nuotraukos ir vaizdo įrašai gali būti skelbiami interneto svetainėse ir socialiniuose tinkluose.
 8. Sutinku, kad KTU FSA InfoSA tvarkytų mano ir nurodyto kontaktinio asmens duomenis bilietų įsigijimo metu. KTU SA privatumo politika.

Renginio organizatorius turi teisę paprašyti dalyvių išeiti be teisės sugrįžti, atsižvelgdamas į taisyklių pažeidimų dažnumą ar kitas pavojingas aplinkybes.

Už nepanaudotą laiką nekompensuojama, o sumokėti pinigai negrąžinami.

Organizatoriai
Pasek mus
Visos teisės saugomos © InfoShow, 2024